قرص دیفنوکسیلات فارماشیمی 2.5 میلی گرم

DIPHENOXYLATE PHARMACHEMIE 2.5MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب