قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE RAMOPHARMIN 10MG TAB

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی راموفارمین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب