محلول استامینوفن فارماشیمی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر

ACETAMINOPHEN PHARMACHEMIE 120MG/5ML 60ML SOL

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب