ویال گادوپنتتات دیمگلومین دی.پی 469 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر

GADOPENTETATE DIMEGLUMINE D.P 469MG/ML 20ML VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب