قرص ونلافاکسین داروپخش 75 میلی گرم

VENLAFAXINE DAROUPAKHSH 75MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب