قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم

VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب