کپسول آهسته رهش وکسور ای آر 75 میلی گرم

VEXOR ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب