سوسپانسیون استامینوفن شهردارو 120میلی گرم/5میلی لیتر

ACETAMINOPHEN SHAHREDAROU 120MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب