قرص متفورمین فاخر 500 میلی گرم

METFORMIN FAKHER 500MG TAB

داروسازی فاخر [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب