پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 100 میلی گرم

OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 100 mg

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب