کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم

LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP

داروسازی سها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سها

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب