قرص آهسته رهش متادون داروپخش 40 میلی گرم

METHADONE DAROUPAKHSH 40MG DISPERSIBLE TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب