قرص رانیتیدین کیمیدارو 300 میلی گرم

RANITIDINE CHEMIDAROU 300MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی کیمیدارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب