قرص متفوربایوکس 1000میلی گرم

METFORBIOX 1000MG TAB

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی باختر بیوشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب