قرص رانیتیدین شهر دارو 300 میلی گرم

RANITIDINE SHAHREDAROU 300MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب