کپسول کربوگل

Carbogol capsul

داروسازی گل دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی
اطلاعات دارویی کپسول کربوگل

مهمترین ماده موثره موجود در کپسول کربوگل زغال فعال است و سای ترکیبات عبارتند از  میوه رازیانه -   زیره سیاه  -  انیسون ستاره ای -  بادرنجبویه -  زیره سبز-  عصاره خشک بابونه - اسانس نعناع و اسانس مرزنجوش
این کپسول برای درمان نفخ معده تهیه شده است.

داروسازی گل دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب