آمپول آپوتل 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر

APOTEL Injection 150 mg/ml,6.7 ml

UNI-PHARMA [ یونان ]
کوبل دارو

UNI-PHARMA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب