کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم

FLUCONAZOLE AMIN 50MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب