اسپری بینی دزمونیکس 0.1میلی گرم/میلی لیتر

DESMONIX® 0.1MG/ML NASAL SPRAY

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

داروسازی جابربن حیان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب