قرص آملوبر 5 میلی گرم

AMLOBER Tablet 5 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

KRKA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب