کپسول آهسته رهش آلوینتا 75 میلی گرم

ALVENTA Modified release Capsule 75 mg

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب