کپسول ازونیوم عبیدی® 20 میلی گرم

Ezonium Abidi® 20 MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب