کپسول ازونیوم عبیدی® 40 میلی گرم

Ezonium Abidi® 40MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب