قرص موکسی فلوکساسین داروپخش 400 میلی گرم-ویموکس

MOXIFLOXACIN DAROUPAKHSH 400MG TAB-Vimox

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب