قرص ترانکوپین 25 میلی گرم

TRANQOPINE 25MG TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب