قرص ترانکوپین 100 میلی گرم

TRANQOPINE 100MG TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب