قرص آکاربوز-آریا 50 میلی گرم

ACARBOSE-ARYA 50MG TAB

داروسازی آریا [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب