قرص آکاربوز-آریا 50 میلی گرم

ACARBOSE-ARYA 50MG TAB

داروسازی آریا [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی آریا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب