کپسول لانسوزول 15 میلی گرم

LANSOZOL 15MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب