کپسول پی ام اس-گاباپنتین 100میلی گرم

PMS-GABAPENTIN Capsule 100 mg

PHARMASCIENCE [ کانادا ]
نیک یار طب
داروهای ضد صرع

PHARMASCIENCE

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب