کپسول پی ام اس-گاباپنتین 100میلی گرم

PMS-GABAPENTIN Capsule 100 mg

PHARMASCIENCE [ کانادا ]
نیک یار طب
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب