قرص یوهمبین ایران دارو 5.4 میلی گرم

YOHIMBINE IRANDAROU 5.4MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب