سوسپانسیون مترونیدازول-عماد 125میلی گرم/5 میلی لیتر 120میلی لیتر

METRONIDAZOLE-EMAD® 125MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی عماد درمان پارس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب