قرص لووکسین 0.075 میلی گرم


LEVOXINE 0.075MG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

داروسازی ایران هورمون

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب