قطره استامینوفن دی.بی 100میلی گرم/میلی لیتر

ACETAMINOPHEN D.B 100MG/ML DROP

داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب