کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم

LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب