کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 75 میلی گرم

VENLAXIN SR 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب