کپسول اولتاپ 20 میلی گرم

ULTOP 20 CAPSULE

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای گوارشی

KRKA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب