قرص اکسفورج 10/160 میلی گرم

EXFORGE Tablet 10/160mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
داروسازی مداوا
داروهای قلبی عروقی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب