قرص رانیتیدین تولید دارو 300 میلی گرم

RANITIDINE TOLIDAROU 300MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب