قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم

CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB

داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب