شربت رانیتیدین تولید دارو 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

RANITIDINE TOLIDAROU 75MG/5ML SYRUP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب