قرص تادارکتیل 20 میلی گرم

TADARECTIL 20MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب