قطره استامینوفن شهردارو 100میلی گرم/میلی لیتر

ACETAMINOPHEN SHAHRDAROU 100MG/ML DROP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب