محلول استامینوفن مینا 120 میلی گرم/5 میلی لیتر

ACETAMINOPHEN MINA 120MG/5ML 60ML SOL

داروسازی مینا [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب