قرص آزيترومايسين فارابي 250 ميلي گرم

Azithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب