قرص آسیکلوویر فارابی 200 میلی گرم

Aciclovir FARABI 200 mg ORAL TABLET

داروسازی فارابی [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب