قرص آسیکلوویر فارابی 200 میلی گرم


Aciclovir FARABI 200 mg ORAL TABLET

داروسازی فارابی [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی فارابی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب