قرص سوپریمون 500 میلی گرم

SUPRIMON Tablet 500 mg

CLAUSEN [ اروگوئه ]
داروسازی اکتوورکو
مهار کننده های ایمنی

CLAUSEN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب