سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر

NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.8 ml Syringe

CLAUSEN [ اروگوئه ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

CLAUSEN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب