ویال انسومن بازال 100واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر

INSUMAN BASAL Injection 100 IU/ml,5 ml

SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
کوبل دارو
داروهای ضد دیابت

SANOFI AVENTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب