کارتریج انسومن کومب 25 سوسپانسیون100 واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

INSUMAN COMB25 Injection,Suspension 100 IU/ml, 3 ml(Cartridge)

SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
کوبل دارو
داروهای ضد دیابت

SANOFI AVENTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب