شیاف اطفال استامینوفن فارماشیمی 125 میلی گرم

ACETAMINOPHEN PHARMACHEMI 125MG PED SUPP

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب